Menu

O škole

História školy

        Pri vstupe do obce Kapušany určite neujde Vašej pozornosti krásna scenéria prírody, areálu parku, v strede ktorého vyčnievajú budovy ZŠ s MŠ Kapušany. Nad obcou sa vypína zrúcanina hradu, ktorá ukrýva kus pradávnej histórie obce a jej obyvateľov. Svedectvá minulosti hradu sú zachytené v kronike školy od čias, kedy ho postavili Rimania. K histórii obce neodmysliteľne patrí kostol obklopený malým námestím. V roku 2018 bolo v centre obce pred školou vztýčené súsošie sv. Cyrila a Metoda...

       Ale vráťme sa k histórii našej školy, ktorú Vám chceme priblížiť. Záznamy o založení školy chýbajú. Spomína sa však, že pri škole existovala akási farská škola.
       Prvá škola bola založená v roku 1890 v niekdajšej budove MŠ. Po uzákonení školskej povinnosti bola založená rímskokatolícka cirkevná škola, ktorá bola v roku 1900 poštátnená. Bola dvojtriedna a vyučovalo sa spočiatku maďarsky, neskôr slovensky a škola sa rozšírila na šesťtriednu. Pre nárast žiakov a nedostatok priestorov sa vyučovalo aj v starom kaštieli.
       Budovy súčasnej školy boli postavené a odovzdané do prevádzky 2. augusta 1962. Konkrétne išlo o dva pavilóny- bloky A a B. O rok neskôr bola dokončená telocvičňa a budova dielní. Školská jedáleň bola odovzdaná do užívania 19. jauára 1981. V roku 2010 bola dokončená prístavba súčasného pavilónu C.

       K 1.9.2011 sa kapušianska materská škola pričlenila k základnej škole, presťahovala sa do jej priestorov a vznikla Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná č. 367/7...

 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou
  Hlavná 367/7
  Kapušany
  082 12
 • Sekretariát: 051 79 41 223
  Riaditeľ: 0910 554 556

  Materská škola: 051 79 41 747
  Kancelária zástupcov riaditeľa pre ZŠ: 0903 776 223

  Personalistika a mzdy: 051 79 41 376

  Školská jedáleň: 051 79 41 116

Fotogaléria