Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Zoznamy žiakov

Názov
      1. trieda MŠ2. trieda MŠ3. trieda MŠ
  1. ročník   I.AI.B
  2. ročník   II.AII.B
  3. ročník   III.AIII.B
  4. ročník   IV.AIV.BIV.C
  5. ročník   V.AV.BV.CV.D
  6. ročník   VI.AVI.BVI.C
  7. ročník   VII.AVII.BVII.C
  8. ročník   VIII.AVIII.BVIII.C
  9. ročník   IX.AIX.BIX.C
  Zoznam všetkých žiakov

© aScAgenda 2016.0.942 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 05.10.2015