Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie
Organizácia šk. roka 2014/2015 História školy Čo ponúka škola svojim žiakom ŠkVP školy - Múdra cesta poznávania do budúcnosti ( výber ) Výchovné a vzdelávacie stratégie školy Organizačný poriadok školy Štatút školy Spolupráca s obcou - Manuál spolupráce Stratégia zvládania šikanovania v našej škole Výchova k ľudským právam v našej škole Materská škola Pedagogický princíp materskej školy Čo by malo 6- ročné dieťa vedieť pred vstupom do základnej školy Koncepcia rozvoja školy ( výber ) Interná smernica riaditeľa školy o sťažnostiach Kapušianske žiacke desatoro Rada školy

O škole

Organizácia šk. roka 2014/2015

 

Organizácia školského roka 2014/2015

                                                                        Vyučovanie

 

Začiatok

Začiatok vyučovania

Koniec vyučovania

Prvý polrok

1. september 2014

2. september 2014 (utorok)

30. január 2015 (piatok)

Druhý polrok

 

3. február 2015 (utorok)

30. jún 2015 (utorok)

                                                                  Prázdniny

 

Začiatok prázdnin

Koniec

Začiatok vyučovania

Jesenné prázdniny

30. október 2014 (štvrtok)

31. október 2014 (piatok)

3. november 2014 (pondelok)

Vianočné prázdniny

22. december 2014 (pondelok)

7. január 2015

8. január 2015 (štvrtok)

Polročné prázdniny

2. február 2015 (pondelok)

 

3. február 2015 (utorok)

Jarné prázdniny
(Prešovský kraj)

23. február 2015

27. február  2015

2. marec 2015 (pondelok)

Veľkonočné prázdniny

2. apríl 2015 (štvrtok)

7. apríl 2015

8. apríl 2015 (streda)

Letné prázdniny

1. júl 2015 (streda)

31. august 2015 (pondelok)

2. september 2015 (streda)