Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

O škole

Organizácia šk. roka 2013/2014

 


 

Školský rok sa začína 1. septembra 2013. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2013 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2014 ( piatok ).  Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 4. februára 2014 ( utorok ) a končí sa 27. júna 2014 (piatok).

 

 

Posledný deň

 

Začiatok

Prázdniny

vyučovania pred

Termín prázdnin

vyučovania

 

začiatkom

 

po prázdninách

 

prázdnin

 

 

jesenné

29.október 2013 (utorok)

31.október- 1.november 2013

4.november 2013 (pondelok)

vianočné

20.december2013 (piatok)

23.december 2013 - 7.január 2014

8. január 2014 (streda)

polročné

31.1.2014 (piatok)

3.február 2014 (pondelok)

4.február 2014 (utorok)

jarné

28.február2014 (piatok)

3.marec – 7.marec 2014

10.marec 2014 (pondelok)

veľkonočné

16.apríl 2014 (streda)

17.apríl -22.apríl 2014

23.apríl 2014 (streda)

letné

27.jún 2014 (piatok)

30.jún -29. august 2014

2.9.2014 (utorok)

Poznámka:  Prázdniny sú určené pre školy okrem materských škôl. O organizácii výchovno-vzdelávacej činnosti a prevádzke materskej školy počas školských prázdnin rozhoduje riaditeľ v spolupráci so zriaďovateľom, pričom rešpektuje oprávnené požiadavky zákonných zástupcov.

Mimoriadne prerušenie obdobia školského vyučovania

V prípadoch potreby mimoriadneho prerušenia obdobia školského vyučovania sa postupuje v zmysle ustanovenia § 3 ods. 8 a 9 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.