Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Navigácia

  Organizácia šk. roka 2015/2016 História školy Čo ponúka škola svojim žiakom ŠkVP školy - Múdra cesta poznávania do budúcnosti ( výber ) Výchovné a vzdelávacie stratégie školy Organizačný poriadok školy Štatút školy Spolupráca s obcou - Manuál spolupráce Stratégia zvládania šikanovania v našej škole Výchova k ľudským právam v našej škole Materská škola Pedagogický princíp materskej školy Čo by malo 6- ročné dieťa vedieť pred vstupom do základnej školy Koncepcia rozvoja školy ( výber ) Interná smernica riaditeľa školy o sťažnostiach Kapušianske žiacke desatoro Rada školy

  O škole

  Organizácia šk. roka 2015/2016

   

  Organizácia školského roka 2015/2016

   

   

  Prázdniny

   

  Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin

   

   

  Termín prázdnin

   

  Začiatok vyučovania po prázdninách

   

  jesenné

  28. október 2015

  (streda)

  29. október –

  31. október 2015

  2. november 2015

  (pondelok)

   

  vian

  22. december 2015

  (utorok)

  2š.december 2015

  - 7. január 2016

  8. január 2016

  (piatok)

   

  polroč

  29. január 2016

  (piatok)

  1. február 2016

  (pondelok)

  2. február 2016

  (utorok)

   

   

   

   

   

  jar

  Banskobystrický

  kraj, Žilinský kraj, Trenčiansky kraj

  26. február 2016

  (piatok)

  29. február -

  4.marec 2016

  7.marec 2016

  (pondelok)

  Košický kraj, Prešovský kraj

  12. február 2016

  (piatok)

  15. február -

  19. február 2016

  22. február 2016

  (pondelok)

  Bratislavský kraj, Nitriansky kraj Trnavský kraj

  19. február 2016

  (piatok)

  22. február -

  26. február 2016

  29. február 2016

  (pondelok)

   

  veľkonoč

  23. marec 2016

  (streda)

  24. marec - 29. marec 2016

  30.marec 2016

  (streda)

   

  letné

  30. jún 2016

  (štvrtok)

  1. júl 2016-

  1. september 2016

  5. september 2016

  (pondelok)