Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Streda 7. 10. 2015

Počet návštev: 2195073

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Voľba do Rady školy za rodičov ZŠ - 2. kolo

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany oznamuje a pozýva všetkých rodičov žiakov ZŠ na 2. kolo voľby členov rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kapušany za rodičov ZŠ, ktorá sa uskutoční  dňa 30.9.2015 o 16.30 hod. v priestoroch Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Kapušany.

 • Oznam - pozvánka - voľby členov rady školy - Rodičia MŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany oznamuje a pozýva všetkých rodičov detí materskej školy, na voľbu členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kapušany za rodičov MŠ, ktorá sa uskutoční

               dňa 28. septembra 2015 o 16.00 hod. v priestoroch materskej školy.

 • Oznam - pozvánka - voľby členov rady školy - Rodičia ZŠ

  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany oznamuje a pozýva všetkých rodičov žiakov školy, na voľbu členov do rady školy pri Základnej škole s materskou školou Kapušany za rodičov ZŠ, ktorá sa uskutoční

             dňa 29. septembra 2015 o 16.00 hod. v priestoroch Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Kapušany.

 • Výzva na voľby členov rady školy

 • Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“

  Naša škola začala pracovať v národnom projekte „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.  Ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Deň matiek boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Hudobná rozprávka boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Projekt Nezábudka boli pridané fotografie.

 • 7. 5. 2015

  Do galérie Deň Zeme - Zelená škola boli pridané fotografie.

 • Pestrozelený Deň Zeme v Kapušanoch

  Základná škola s materskou školou v Kapušanoch v tomto školskom roku (2014/2015) nastúpila na cestu zavádzania environmentálnych opatrení týkajúcich sa prevádzky školy, avšak i posilnenia environmentálnej výchovy v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania. Dôležitým krokom je tiež aktivizácia spolupráce školy s rodičmi, dobrovoľníkmi i odborníkmi z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Škola sa stala súčasťou celosvetového programu Zelená škola a usiluje sa o jej oficiálny certifikát. Na naplánované zmeny sa škole podarilo získať aj finančnú pomoc, a to na založenie systému kompostovania a separovaného zberu odpadu získala škola grant od firmy IKEA v rámci programu Pomáhame vyrásť, na vybudovanie Prírodnej školskej záhrady Nezábudka grant od Nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené oázy a dotáciu od Obce Kapušany.