Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Utorok 21. 10. 2014

Počet návštev: 1874823

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Zmena termínu T9 - 2015

   

  MŠVVaŠ SR vyšlo v ústrety požiadavke základných škôl, ktorá sa týkala zmeny termínu celoslovenského testovania T9-2015. Testovanie sa uskutoční 15. apríla 2015 (streda) a náhradný termín testovania sa uskutoční 21. apríla 2015 (utorok).

 • 3. 10. 2014

  Najmenší prváci a ich adaptácia v novom už školskom prostredí. yeswink

  Do galérie Naši prváci boli pridané fotografie.

 • 3. 10. 2014

  Žiaci 1. stupňa ZŠ s MŠ sa úspešne zapojili do súťaže "O najkrajšie figúrky z tekvice a prírodného materiálu". Pozrite sa akú krásu vytvorili. smiley

  Do galérie Tekvice a figurky z prírody boli pridané fotografie.

 • Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

  Základné informácie o úhradách nákladov v MŠ:

  Vážení rodičia, prosíme Vás o pravidelné uhrádzanie finančných príspevkov v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia obce Kapušany č. 8/2011 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach mesačne:

 • Gratulujeme Dominike Krištofovej k získaniu hlavnej ceny súťaže Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

 • S potešením gratulujeme našej pani učiteľke PhDr. Tatiane Ličákovej k oceneniu a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy

 • Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Ďalším úspechom našej školy je úspešné vypracovanie a schválenie zapojenie sa do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva. V rámci národného projektu bude v našej škole pre žiakov vybudovaná nová elektronická učebňa s interaktívnou tabuľou, notebookom, 20 ks tabletmi a ozvučením. Táto učebňa pomôže nielen samotným pedagógom moderne vyučovať, ale aj našim žiakom získať nový spôsob vzdelávania. Zapojenie sa našej školy do tohto národného projektu je pokračovanie v ceste premeny z tradičnej školy na modernú a skvalitní celý výchovno - vzdelávací systém našej školy a získaniu statusu Školy na dotyk.

 • Národný projekt Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. v našej škole

   Naša škola od marca 2014 ako jedna z mála škôl SR pracuje ako pilotná škola v národnom projekte   Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s  využitím elektronického testovania.  

  Základné informácie o  národnom projekte z finančných zdrojov EÚ:

 • Celoslovenská súťaž Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

  S potešením Vám oznamujeme, že naša žiačka Dominika Krištofová opätovne získala Hlavnú cenu v 2. kategórii v celoslovenskej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko. Poďakovanie patrí aj pani učiteľke PhDr. Tatiane Ličákovej, ktorá Dominiku na súťaž pripravovala a viedla jej kroky k obhajobe prvého miesta. 

 • Aktívna škola 2013/2014

  Naša škola svojou činnosťou, výsledkami a  aktívnym prístupom k vzdelávaniu svojich žiakov získala certifikát „Aktívna škola“. 

 • Projekt Nehejtuj!

  NEHEJTUJ.sk je multimediálny projekt, jeho cieľom je vzdelávanie prostredníctvom faktov a emócií. Výstupom projektu je metodická príručka a dvoj-DVD s výberom filmov slovenskej aj zahraničnej produkcie na témy netolerancie.  Zapojením sa našej školy do projektu chceme  zmeniť postoje žiakov a vyvolať v nich nový emocionálny zážitok, aby si uvedomili a pochopili dôsledky nenávisti cez svoju vlastnú radosť, smútok či hnev. Projekt NEHEJTUJ.sk v našej škole bude slúžiť ako pomôcka na hodinách dejepisu, informatiky a ďalších predmetov, ale aj počas voľno časových aktivitách detí a mládeže. Viac info na stránke www.nehejtuj.sk

 • 6. 1. 2014

  Do galérie Vianočná burza a vystúpenie boli pridané fotografie.