Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Sobota 29. 8. 2015

Počet návštev: 2161470

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Zoznam žiakov 5. ročníka

  Zoznam žiakov V. A, triedny učiteľ Mgr. Viera Spišáková

       
  1.  Centeková,

  Karolína

  Šar.  Trstená

  1.  Cibrik,

  Erik

  Šar.  Poruba

  1.  Durdoňová,

  Viktória

 • Slávnostné otvorenie šk. r. 2015/2016

  Základná škola s materskou školou Kapušany oznamuje, že slávnostné  otvorenie školského roka 2015/2016 sa uskutoční dňa 2.9.2015 o 9.00 hod na amfiteátri v Parku svätých Cyrila a Metoda v Kapušanoch.

                                               Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Kapušany

 • Národný projekt „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“

  Naša škola začala pracovať v národnom projekte „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.  Ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Deň matiek boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Hudobná rozprávka boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Projekt Nezábudka boli pridané fotografie.

 • 7. 5. 2015

  Do galérie Deň Zeme - Zelená škola boli pridané fotografie.

 • Pestrozelený Deň Zeme v Kapušanoch

  Základná škola s materskou školou v Kapušanoch v tomto školskom roku (2014/2015) nastúpila na cestu zavádzania environmentálnych opatrení týkajúcich sa prevádzky školy, avšak i posilnenia environmentálnej výchovy v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania. Dôležitým krokom je tiež aktivizácia spolupráce školy s rodičmi, dobrovoľníkmi i odborníkmi z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Škola sa stala súčasťou celosvetového programu Zelená škola a usiluje sa o jej oficiálny certifikát. Na naplánované zmeny sa škole podarilo získať aj finančnú pomoc, a to na založenie systému kompostovania a separovaného zberu odpadu získala škola grant od firmy IKEA v rámci programu Pomáhame vyrásť, na vybudovanie Prírodnej školskej záhrady Nezábudka grant od Nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené oázy a dotáciu od Obce Kapušany.

 • 6. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Testovanie T9-2015

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM ) bude v školskom roku 2014/2015 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v papierovej a elektronickej forme. T9-2015 elektronickou formou vykonajú niektorí žiaci.