Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  0903 776 223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Pondelok 30. 5. 2016

Pondelok 30. 5. 2016
Počet návštev: 2336850

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Vážená verejnosť,

   do súťaže Škola roka 2016 sme sa zapojili s cieľom vybudovať vzťah spolupatričnosti  žiakov a školy, ako schopnosť zabojovať za svoju školu. Naše zapojenie sa do tejto súťaže malo charakter jednoty a urobiť niečo navyše pre našu školu.  Žiaci boli oboznámení s celou súťažou a jej priebehom. Boli im rozdané lístočky o súťaži a akým spôsobom majú hlasovať, len prostredníctvom internetu. V škole sme mali aj veľký oznam, že hlasovanie cez SMS je spoplatnené sumou 1,60,- EUR a žiaci takýmto spôsobom hlasovať nemajú. Naši žiaci mali hlasovať len prostredníctvom internetu, podľa pokynov učiteľov, čo mimochodom aj robili. To, že niekto po vyučovaní doma hlasoval prostredníctvom SMS  škola ovplyvniť nemohla, pretože z našej strany sme urobili všetky opatrenia, aby sa tomuto zabránilo, predchádzalo. Je potrebné aj podotknúť, že sa nejednalo o žiadnu hazardnú hru, ale o súťaž medzi školami v SR. Do tejto súťaže sa zapojilo mnoho ďalších škôl zo Slovenska, nielen tá naša.  Preto Základná škola s materskou školou Kapušany odmieta všetky obvinenia a pochybenia. Taktiež sa dištancujeme od rôznych fám, poloprávd a lží, ktoré kolujú v médiách a internete.

 • 9. 5. 2016

  Do galérie Reaktívny pohon v podaní 9.C boli pridané fotografie.

 • Hľadáme talenty do súťaže Kapušany majú talent, ktorá bude v rámci osláv Dňa detí 28. 5. 2016. Súťažiť môžu Kapušančania a aj deti z iných obcí navštevujúce ZŠ s MŠ Kapušany. Ukážte svoj talent a získajte zaujímavé ceny. Prihlásivať sa môžete do 20. 5. 2016. Vyplnenú prihlášku je potrebné odovzdať  do 20.5.2016 v ZŠ s MŠ Kapušany alebo na OcÚ Kapušany p. Majirskej. Prihlášku nájdete aj na internetovej stránke :  www.kapusany.sk

 • 15. 4. 2016

  Do galérie Zápis do 1.ročníka boli pridané fotografie.

 • 14. 4. 2016

  Do galérie Rok v MŠ boli pridané fotografie.

 • Riaditeľstvo školy oznamuje všetkým rodičom žiakov ZŠ s MŠ Kapušany, že dňa 19.4.2016 sa uskutoční o 16.00 hod. v školskej jedálni Plenárne zasadnutie školy ( zriadenie špeciálnych tried ) a následne o 16.30 hod. konzultácie pre rodičov v jednotlivých triedach s vyučujúcimi. 

 • Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kapušany po dohode so zriaďovateľom, obcou Kapušany, v zmysle zákona MŠ SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /Školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vzhľadom na zmenu termínu zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky je zmenený termín podávania  žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy na šk. rok 2016-2017 nasledovne:

 •     Základná škola s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7,  082 12 Kapušany

   Vážení rodičia a predškoláci, srdečne Vás pozývame na zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2016/2017

  Kedy?      11.4.2016 – 12.4.2016 v čase od 15.00 do 17.00 hod.  

 • ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU KAPUŠANY, HLAVNÁ 367/7, 082 12 KAPUŠANY

  (v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecného záväzného nariadenia číslo 3/2015 o určení miesta, času a bližších podrobnostiach zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách)

 • 14. 3. 2016

  Do galérie Lyžiarsky výcvik boli pridané fotografie.