Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Sobota 23. 5. 2015

Počet návštev: 2095953

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Deň matiek boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Hudobná rozprávka boli pridané fotografie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Projekt Nezábudka boli pridané fotografie.

 • 7. 5. 2015

  Do galérie Deň Zeme - Zelená škola boli pridané fotografie.

 • Pestrozelený Deň Zeme v Kapušanoch

  Základná škola s materskou školou v Kapušanoch v tomto školskom roku (2014/2015) nastúpila na cestu zavádzania environmentálnych opatrení týkajúcich sa prevádzky školy, avšak i posilnenia environmentálnej výchovy v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania. Dôležitým krokom je tiež aktivizácia spolupráce školy s rodičmi, dobrovoľníkmi i odborníkmi z oblasti tvorby a ochrany životného prostredia. Škola sa stala súčasťou celosvetového programu Zelená škola a usiluje sa o jej oficiálny certifikát. Na naplánované zmeny sa škole podarilo získať aj finančnú pomoc, a to na založenie systému kompostovania a separovaného zberu odpadu získala škola grant od firmy IKEA v rámci programu Pomáhame vyrásť, na vybudovanie Prírodnej školskej záhrady Nezábudka grant od Nadácie Ekopolis v rámci programu Zelené oázy a dotáciu od Obce Kapušany.

 • 6. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Testovanie T9-2015

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM ) bude v školskom roku 2014/2015 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v papierovej a elektronickej forme. T9-2015 elektronickou formou vykonajú niektorí žiaci.

 • 12. 3. 2015

  Do galérie Exkurzia - Track Volvo boli pridané fotografie.

 • 12. 3. 2015

  Do galérie Exkurzia - Track Volvo boli pridané fotografie.

 • Informácie o doprave a cestovnom

  10. 2. 2015

  Informácia ZŠ s MŠ Kapušany o zmenách vo vyplácaní cestovných nákladov žiakov od 1. februára 2015 podľa Smernice č. 7/2015 – R

  1. Žiaci z obcí Lipníky, Fulianka a Lada, kde je možná autobusová i vlaková doprava, si budú odkladať cestovné lístky z autobusovej dopravy, nalepovať ich na papier, na ktorý napíšu svoje meno a na konci mesiaca tento papier s lístkami odovzdajú triednemu učiteľovi.

 • 3. 2. 2015

  Do galérie Karneval- I. stupeň boli pridané fotografie.