Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Štvrtok 11. 2. 2016

Počet návštev: 2276759

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 •  Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Kapušany, Hlavná 367/7, 082 12 Kapušany oznamuje rodičom žiakov, že pre zvýšený výskyt respiračných chorôb pedagógov ZŠ, žiakov ZŠ a odporúčania RÚVZ so sídlom v Prešove, bude základná škola v dňoch 11.2.2016 a 12.2.2016 mimo prevádzky. Prevádzka bude obnovená dňa 22.2.2016 po jarných prázdninách ( pondelok ).  

 • 5. 2. 2016

  Do galérie Sopky - 5. ročník boli pridané fotografie.

 • 2. 2. 2016

  Do galérie Karneval boli pridané fotografie.

 • 20. 11. 2015

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • Dňa 25. 11. 2015 (počas Testovania T5 - 2015) budú žiaci celý čas v škole pod vedením triednych učiteľov,  s výnimkou týchto tried, do ktorých sú pridelení vyučujúci nasledovne:

  VI.A   - Mgr. Spišáková    VI.B    - Mgr. Michalcová

  VI.C    - RNDr. Boková    VII.B  - Mgr. Lipková

 • 16. 11. 2015

  Do galérie Kapušany majú talent boli pridané fotografie.

 • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika.

       Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Poskytne spätnú väzbu, ako sú pripravení  žiaci na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle.

       Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania. Bližšie nformácie o Testovaní 5 sú zverejnené na www.nucem.sk.

 • 20. 11. 2015

  Do galérie Imatrikulácia prvákov boli pridané fotografie.

 • Naša škola začala pracovať v národnom projekte „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ , ktorý je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka na základných školách v SR.  Ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako jednoducho urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. Získajú moderné didaktické prostriedky, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Žiakom prináša interaktívne a zábavné vyučovacie hodiny, vďaka novému digitálnemu obsahu. Vďaka projektu bude výučba anglického jazyka kvalitnejšia bez ohľadu na to, či ide o kvalifikovaného učiteľa anglického jazyka, alebo o učiteľa ktorý vyučuje anglický jazyk bez potrebnej kvalifikácie.

 • 21. 5. 2015

  Do galérie MŠ - Deň matiek boli pridané fotografie.