Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Kapušany
  Hlavná 367/7, Kapušany 082 12
 • Sekretariát ZŠ: +421 x 0517941223
  Personalistika a mzdy ZŠ s MŠ: +421 x 0517941376
  Materská škola:+421 x 0517941747
  Školská jedáleň: +421 x 0517941116

Nedeľa 19. 4. 2015

Počet návštev: 2068943

Naša činnosť na fotografiách ...

Kalendár

Zatiaľ nie je zverejnená žiadna anketa

Milí rodičia, priatelia, naša Základná škola s materskou školou Kapušany sa Vám pravidelne prihovára na tejto stránke, ktorá nám umožní Vás lepšie, rýchlejšie a pohotovejšie informovať o aktivitách žiakov, o akciách školy, o jej úspechoch a ďalšom rozvoji. Okrem informačnej funkcie Vám chceme poskytnúť aj poradenský servis a prezentáciu školy a jej hlavných postáv – žiakov. Veríme, že sa prostredníctvom našej stránky staneme Vaším každodenným vítaným hosťom.

Novinky z našej školy...

 • Riaditeľské voľno

  Riaditeľ Základnej školy s materskou školou Kapušany oznamuje žiakom školy a ich zákonným zástupcom, že rozhodol o poskytnutí voľna podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na deň 27. marec 2015.

  Riaditeľské voľno bude poskytnuté z dôvodu slávnostného zasadnutia pedagogickej rady ku Dňu učiteľov.

 • 6. 3. 2015

  Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

 • Testovanie T9-2015

  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM ) bude v školskom roku 2014/2015 realizovať celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ v papierovej a elektronickej forme. T9-2015 elektronickou formou vykonajú niektorí žiaci.

 • 12. 3. 2015

  Do galérie Exkurzia - Track Volvo boli pridané fotografie.

 • 12. 3. 2015

  Do galérie Exkurzia - Track Volvo boli pridané fotografie.

 • Informácie o doprave a cestovnom

  10. 2. 2015

  Informácia ZŠ s MŠ Kapušany o zmenách vo vyplácaní cestovných nákladov žiakov od 1. februára 2015 podľa Smernice č. 7/2015 – R

  1. Žiaci z obcí Lipníky, Fulianka a Lada, kde je možná autobusová i vlaková doprava, si budú odkladať cestovné lístky z autobusovej dopravy, nalepovať ich na papier, na ktorý napíšu svoje meno a na konci mesiaca tento papier s lístkami odovzdajú triednemu učiteľovi.

 • 3. 2. 2015

  Do galérie Karneval- I. stupeň boli pridané fotografie.

 •              Aj v tomto školskom roku sa nám podarilo obhájiť a získať certifikát Aktívna škola 2014/2015.

 • 28. 1. 2015

  Do galérie Šikovný chlapec a dievča - 4.ročník boli pridané fotografie.

  Päť žiakov 4. ročníka sa v ABC CVČ v Prešove zúčastnilo obvodového kola súťaže "Šikovný chlapec, dievča." Do finálového kola, ktoré sa bude konať 17. februára 2014 postúpil žiak 4. B triedy Lukáš Verčimák.

 • Projekt grantového kola "Pomáhame vyrásť IV"

  Výsledky hlasovania za najlepšie projekty grantového kola "Pomáhame vyrásť IV." .V tomto roku odborná porota vybrala nakoniec 11 projektov, ktoré podporia celkovou sumou 5 000 eur.

  Podporené sú projekty z nasledujúcich škôl:

  1. Základná škola s materskou školou Nová Bošáca
  2. Základná škola Handlová
  3. Základná škola  s materskou školou, Komenského 279/32, Dolný Kubín Kňažia
  4. Základná škola, Pavla Horova 16, Bratislava
  5. Základná škola Petra Škrabáka, Dolný Kubín
  6. Materská škola, M.R. Štefánika 40, Detva
  7. Základná škola s materskou školou Kapušany
  8. Základná škola s materskou školou Ferdinanda Coburga, Svätý Anton
  9. Spojená škola Piešťany
  10. Základná škola Kameňany
  11. Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava

 • Projekt Zelená škola u nás

  O programe

  Priateľské vzťahy so žiakmi, pozitívna zmena myslenia a správania, zmysluplne využitý čas, nadšenie a optimizmus. To všetko sa spája so školami, ktoré sú súčasťou najväčšieho vzdelávacieho ekoprogramu na svete, programu Zelená škola.

  Škola zmeny

  Zelená škola je výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene.

 • 15. 1. 2015

  Do galérie Zimné radovánky na snehu 4. B boli pridané fotografie.

  Prvý sneh sme využili na hodinách telesnej výchovy. Telocvičňu sme na chvíľu vymenili za pobyt na čerstvom zimnom vzduchu a našim náradím sa stali sane, boby a tiež korčule.