Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Navigácia

  Materská škola

  O materskej škole...

   Materská škola je trojtriedna s celodennou dochádzkou od 6.30- 16.30 hod. Prevádzku predškolského zariadenia zabezpečuje 6 pedagogických zamestnancov.

  Zástupkyňa pre MŠ:  Anna Jakubíková

  Učiteľky: Gabriela Palgutová

                 Renáta Tothová

                 Zlata Hudáková

                 Mgr. Kamila Slivková

                 Anastázia Binderová  

  Pobyt v našej škole deťom spríjemňujeme rôznymi kultúrnymi podujatiami a súťažami  napr. karneval, zdobenie stromčeka s rodičmi, spločná grilovačka s rodičmi, básnické a spevácke súťaže, športová olympiáda, predplavecký výcvik detí.

  V našej Materskej škole deti môžu navštevovať krúžky:

          - anglický jazyk- zábavná angličtina pre najmenších

          - EBONY - prvé  rytmické krôčiky

  Pripravujeme aj krúžky Hra s legom, Cvičenie na fitloptách.   Materská škola je zaradená do projektu v spolupráci s IBM Slovensko KidSmart.