Základná škola s materskou školou Kapušany

Prihlásenie

Materská škola

O materskej škole...

 Materská škola je trojtriedna s celodennou dochádzkou od 6.30- 16.30 hod. Prevádzku predškolského zariadenia zabezpečuje 6 pedagogických zamestnancov.

Zástupkyňa pre MŠ:  Anna Jakubíková

Učiteľky: Gabriela Palgutová

               Renáta Tothová

               Zlata Hudáková

               Mgr. Kamila Slivková

               Anastázia Binderová  

Pobyt v našej škole deťom spríjemňujeme rôznymi kultúrnymi podujatiami a súťažami  napr. karneval, zdobenie stromčeka s rodičmi, spločná grilovačka s rodičmi, básnické a spevácke súťaže, športová olympiáda, predplavecký výcvik detí.

V našej Materskej škole deti môžu navštevovať krúžky:

        - anglický jazyk- zábavná angličtina pre najmenších

        - EBONY - prvé  rytmické krôčiky

Pripravujeme aj krúžky Hra s legom, Cvičenie na fitloptách.   Materská škola je zaradená do projektu v spolupráci s IBM Slovensko KidSmart.